2013-08-12
 Нэгэн эр алх хайсаар дэлгүүрт орж ирэв.
- Алх байна уу? 
- Талх байхгүй мантуу байна
 -Лантуу томдоно оо!!!
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
© Миний блог

Холбогдолгүй нийтлэлд оруулсан зарын чанартай сэтгэгдлийг устгах болон бүх хэсэгт сэтгэгдэл оруулахыг хориглох хүртэл бусад арга хэмжээ авах тул та зөвхөн холбоотой бичвэрт холбоотой сэтгэгдэл л оруулна уу!!


:-)
 
xaax