2012-10-14
 -Аав аа, сар, Сөүл 2-ын аль нь ойрхон бэ?
-Сар харагдаж байна уу?
-Тийм
-Сөүл харагдаж байна уу?
-Үгүй.
-Тэгвэл ойлгомжтой юм биш үү?
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
© Миний блог

Холбогдолгүй нийтлэлд оруулсан зарын чанартай сэтгэгдлийг устгах болон бүх хэсэгт сэтгэгдэл оруулахыг хориглох хүртэл бусад арга хэмжээ авах тул та зөвхөн холбоотой бичвэрт холбоотой сэтгэгдэл л оруулна уу!!


:-)
 
xaax